بحر در کوزه

آنچه از گستره ی دریای دل مشغولی هایم به درون کوزه ی قلم بتراود، در اینجا می نگارم.

بحر در کوزه

آنچه از گستره ی دریای دل مشغولی هایم به درون کوزه ی قلم بتراود، در اینجا می نگارم.

ادبیات داستانی
تاریخ
فلسفه
شعر
روانشناسی
گاه نگاری
این ها دل مشغولی های "نا تمام" من اند.

بایگانی

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

ما  تو خونه یه کتاب مرجع اطلاعات عمومی داشتیم. همه چی توش بود از نجوم و معماری و فرمول های ریاضی تا نام نویسنده ها و کتابهای معروفشون و مخترعین و مکتشفین و ....

از همون زمان دبستان این کتاب رو من و خواهرم هر روز شخم میزدیم. یادمه یه قسمتش نوشته بود چگالی سیاره مشتری از آب کمتره یعنی اگه ظرف آبی بزرگتر از قطر سیاره مشتری داشتیم و سیاره مشتری رو مینداختیم توش مثل چوب پنبه رو آب وایمیستاد. تا دبیرستان طول کشید بفهمم خب وقتی چنین ظرف بزرگی هنوز وجود نداره پس چطوری دانشمندا این نکته رو کشف کردن؟ 
  • ماتی تی